Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Thông tin công trình
  • Ngày thi công: Năm 2018
  • Địa điểm: Việt Trì, Phú Thọ
  • Loại công trình: Công trình sử dụng bê tông

Enter your keyword