Bê tông

Bê tông thương phẩm

Bê tông thương phẩm

Bê tông được cấu tạo lên từ cốt liệu chủ yêu như đá, sỏi, cát vàng, nước và xi măng. Để có được sản phẩm bê tông tươi chất lượng cao công ty Thượng Long đã lựa chọn và sản xuất bê tông thương phẩm theo dây truyền tự động. Việc lựa chọn cốt liệu […]

Read More

Enter your keyword